Следващи преставления

Театрален спектакъл

Очаквайте “Щастливият Бекет” през 2020 г.. Можете да следите страницата ни във Фейсбук за актуална информация.

Повече информация можете да получите и на theatre@happybeckett.com.

Екип Щастливият Бекет